Giresun Ziraat Odası Başkanlığı

Facebook

Başkanımız

Başkan

FİSKOBİRLİK Toprak Analizi Laboratuvarı Hizmete Başladı.

İnsanlığın varolduğu ilk zamanlardan beri sürdürülen tarım faaliyetleri sonucunda, topraklar bitki besin maddeleri bakımından gittikçe yoksullaşmış ve verim güçleri azalmıştır. Yetiştirilen ürünlerin hasat edilmesi sonucunda topraklardan önemli miktarlarda besin maddesi sömürülmekte ve toprak her yıl biraz daha fakirleşmektedir. Tarım arazilerinin verimli olabilmesi ve verim güçlerinin korunabilmesi ancak çeşitli şekillerde kaybolan besin maddelerinin, yapılacak analiz sonucuna göre gübre uygulamasıyla toprağa geri kazandırılması gerekmektedir.

Tarımsal faaliyetlerde amaç, birim alandan daha fazla ve nitelikli ürün almaktır. Üretim potansiyelinden gereğince yararlanmak ve üretimi artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve üretim girdilerini bilinçli şekilde uygulanması gerekir. Tarımsal üretimin artırılmasında gübreleme en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Gübrelemede; verilecek gübre çeşidi ve miktarının yanında bitki yetiştirilecek topraklarda var olan bitki besin maddeleri miktarının bilinmesine gereksinim duyulmaktadır.

Tarım sektöründe azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin giderek artan miktarlarda kullanılması, diğer besin elementlerine olan ihtiyacı yükseltmiş ve magnezyum, kükürt gibi makro besin elementleriyle, birçok mikro besin elementlerinin noksanlıkları görülmeye başlanmıştır.

Bu besinlerin yeterli düzeyde bitkiye fayda sağlamadığı hallerde, ürün kaybı olmakta, kalite özellikleri bozulmakta ve ürünün pazar değeri de düşmektedir. Sonuç da üretici azot, fosfor ve potasyumlu gübreleri kullanmasına rağmen karlı bir çiftçilik yapamamakta, zarar etmektedir. Bu nedenle bilinçli ve ekonomik bir gübreleme yapabilmesi için tarım arazisi toprağına mutlaka analiz yapılması ve bu analize göre verilecek gübre çeşit ve miktarının belirlenmesi önem kazanmaktadır.

Günümüze değin yapılan çalışmalar üreticilerin büyük bir çoğunluğunun toprak analizi yaptırmaksızın gübreleme yaptığını ortaya koymaktadır. Oysa ki tarımsal girdilerin içinde gübre maliyetinin payı oldukça yüksektir. Toprak analizi yapılmadan, geçmişten gelen alışkanlıklara göre yapılan gübreleme faydadan çok zarar verdiği bilimsel raporlarla da açıklanmaktadır. Dekara verilecek bir kilogramlık fazla gübrenin bile zamanla oldukça ekonomik zararlara yol açacağı bilinmelidir.

Çevreyi kirletmeden, birim alanda amaçlanan verimi azaltmadan ürün kalitesini bozmadan bitki ve ürün gelişimi sağlamak dengeli bir gübreleme ile mümkündür. Bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımı ise toprak analizleri ile bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi ve buna göre gübreleme programları hazırlanmasıdır. Toprak analizleri bilinçli gübrelemenin olmazsa olmazıdır.

Fındık üreticilerimiz ise, Şubat ayında karanfil durumuna bakarak veya fındığın var/yok yılını değerlendirerek bilinçsiz şekilde gübre kullanmaktadır. Oysaki diğer canlılarda olduğu gibi, fındıkta da besin ihtiyacı her zaman gereklidir. Düzenli ve yeterli oranda verilmeyen besin elementleri, bir sonraki yılın verimini ve ağaç gelişimini olumsuz etkileyecektir.

  Gelişen ve yenilenen Fiskobirlik, bu yanlış uygulamanın önüne geçmek, fındık üreticisinin yukarıda zikredilen kayıplarını asgari düzeye indirmek, yanlış gübrelemeden dolayı doğal su kaynakları ve toprağın kirlenmesini önlemek amacıyla; Giresun merkezde 350.000 TL yatırımla modern donanımlı, çağın gereksinimlerini karşılayan Fiskobirlik Toprak Analiz Laboratuvarını kurmuştur. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla kurmuş olduğu bu laboratuvarda, bir kimyager, 2 Ziraat mühendisi doğrudan istihdam edilmekte olup, laboratuvarın iş yoğunluğuna göre Giresun bölgesinde istihdam ettiğimiz 9 Ziraat Mühendisi ve 29 Fındık eksperi de laboratuvara destek verecektir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre de, yetkili laboratuvarlarda analiz yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL analiz desteği vermektedir. Piyasada hizmet veren laboratuvarların analiz fiyatları 35-55 TL iken, üreticilere hizmet vermek ve maliyetleri karşılamak amacıyla Fiskobirlik’te analiz ücreti 20 TL olarak belirlenmiştir.

Fiskobirlik Toprak Analiz Laboratuvarı, Fiskobirlik’e ortak olan fındık üreticilerine değil, Artvin’den Sakarya’ya kadar olan tüm üreticilere hizmet verecektir. Üreticilerden isteğimiz, en yakın Fiskobirlik kooperatifine giderek “toprak numunesi alma” broşürümüzü temin etmeleri ve bu broşürde açıklanan şekliyle bahçelerinden alacakları toprak numunelerini yine Fiskobirlik kooperatifine teslim etmeleridir. Nitelikli kadromuzla gece/gündüz çalışarak yaklaşık 10-15 günde analiz sonuçlarını kendilerine ulaştırılacaktır. Analiz sonuçlarında, kolay/anlaşılabilir açıklama ve tavsiyelerimize uymaları takdirde, hem verim artışı, hemde yukarıda zikrettiğimiz bilinçsiz gübrelemeden kaynaklı maliyetlerin ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir.

UNUTMAYIN Kİ, BAHÇENİZE YAPILAN TAHLİL, İNSANA YAPILAN CHECK-UP GİBİDİR.


130,00TL