Giresun Ziraat Odası Başkanlığı

Facebook

Başkanımız

Başkan

Organizasyon

Organizasyon
6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde Ziraat Odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 600 Ziraat Odasında 4 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat Odalarının her köyde bir delegesi vardır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000’den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500’den fazla personel bulunmaktadır. Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 personel bulunmaktadır.Merkezdeki idari yapılaşma Başta 10 kişiden oluşan yönetim kurulu olmak üzere bir genel sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki genel sekreter yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Teknik Genel sekreter yardımcılığına bağlı birimler.Teknik Hizmetler Kurulu, Ticari ve Mali İşler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bulunmakta, Diğer taraftan idari genel sekreterliğe bağlı birimler; Teftiş kurulu Başkanlığı, muhasebe müdürlüğü,odalar ve organizasyon müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü,personel ve idari işler müdürlüğü,hukuk müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca doğrudan başkana bağlı başkanlık danışmanları bulunmaktadır.

Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile iki yılda bir şubat ayında ziraat odası seçimleri yapılmakta ve mart ayında da ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta ve yine iki yılda bir mayıs ayında da birlik genel kurulu seçilmektedir.

Ayrıca il bazında ülke genelinde 81 adet il koordinasyon kurulları bulunmakta, kurul ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmaları yürütmektedir. Diğer taraftan illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı vardır.


130,00TL