Giresun Ziraat Odası Başkanlığı

Facebook

Başkanımız

Başkan

Ziraat Odası isyan etti!

Ziraat Odası isyan etti!


Ferrero firmasına Düzce ilinde kurduğu fındık kırma tesisi için yaklaşık 700 milyon lira devlet desteği verilmesinin akla, mantığa sığmadığını ifade etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık sektöründe yerli ve milli yatırımlar dururken, yabancı ve fındık gibi stratejik bir üründe tekel oluşturmaya çalışan bir firmanın devlet tarafından desteklenmesinin başta üretici olmak üzere, yerli sermayeye büyük zarar verdiğini kaydetti.

Siyasetçisinden sivil toplum kuruluşlarına herkes tarafından fındıkta artık tekel olarak tabir edilen Ferrero firmasıyla bugüne kadar en etkin mücadeleyi veren ve sözünü esirgemeyen Karan, Türkiye’de atıl şekilde duran onlarca fındık kırma ve işleme tesisi varken, İtalya menşeli olan Ferrero firmasına Düzce ilinde kurduğu fındık kırma tesisi için yaklaşık 700 milyon lira devlet desteği verilmesinin akla, mantığa sığmadığını ifade etti.

Karan, yabancı yatırıma karşı olmadıklarını ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarıyla, Türk üreticisi ve sanayicisinin yok edilmesine ve kapitülasyon uygulanmasına sonuna kadar karşı olduklarının altını çizdi.

Türkiye’nin yıllık 3 milyon ton fındık kırma ve işleme tesisine sahip olduğuna dikkat çeken Karan, “şu anda ülkemizde yıllık fındık üretiminin 4 katından fazla kırma ve işleme tesisi mevcuttur ve bu tesislerin birçoğu maalesef atıl durumdadır. Yerli ve milli kaynaklarla kurulan, faal durumdayken, ülke ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayan bu tesisler dururken, büyük ihtiyaç gibi yabancı sermayeye milyonlarca destek aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Fındıkla ilgili bu tekelci firma illaki yatırım yapacaksa kendi öz sermayesiyle yapmalı. Türk milletinin kaynaklarıyla değil” dedi.

Sağlanan devlet desteğiyle yabancı sermayenin güçlendiğine ve tekelleşmeye devam ettiğine vurgu yapan Karan şunları söyledi; “Bugünlerde üreticinin elindeki ürünü ucuza almak için fındık fiyatını serbest piyasada 24 liraya kadar düşüren, Toprak Mahsulleri Ofisi devrede olmasa neredeyse 20 liranın altında ürün alma niyetinde olan bu tekelci firmaya devlet desteği sağlandığı sürece, nugadan çikolataya, fındık ezmesinden diğer fındık mamullerine en kaliteli ürünleri üreten FİSKOBİRLİK, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel firmalar nasıl mücadele edebilir ve ayakta kalabilir? Yabancı sermaye Türkiye’de kalkınırken, yerli sermaye eriyip gidiyor ve otomatikman tekel oluşuyor. Kaldı ki, bu firma Türkiye’de ürettiği ürünlerin ne kadarını ihraç ederek, ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlıyor?”


130,00TL