Giresun Ziraat Odası Başkanlığı

Facebook

Fındık Dikim Alanları

TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI (Ha) (İLLERE GÖRE)

İLLER
Giresun(+Gümüşhane)
Ordu
Samsun(+Sinop)
Trabzon
Rize
Artvin
Düzce
Sakarya(+Kocaeli)
Zonguldak(Bartın+Kastamonu)
Doğu Karadeniz
Batı Karadeniz
G.Toplam
2014
ALAN (Ha)
Değ. %
118.800
0,20
227.712
0,26
99.153
0,00
65.485
1,46
3.606
1,35
8.065
0,00
62.706
0,00
79.760
-0,18
36.570
-0,04
522.821
0,35
179.036
-0,09
701.857
0,24
2013
ALAN (Ha)
Değ. %
118.561
0,01
227.121
0,10
99.153
0,03
64.544
2,76
3.558
0,00
8.065
-23,80
62.706
0,02
79.900
2,93
36.586
9,34
521.002
-0,10
179.192
3,11
700.194
0,70
2012
ALAN (Ha)
Değ. %
118.545
0,00
226.903
0,00
99.125
0,00
62.808
-0,16
3.558
0,00
10.584
0,00
62.696
0,00
77.626
0,00
33.460
0,00
521.523
-0,02
173.782
0,00
695.305
-0,01
2011
ALAN (Ha)
Değ. %
118.545
0,63
226.903
0,00
99.125
0,00
62.909
6,56
3.558
-0,20
10.584
-15,87
62.696
6,48
77.626
-3,20
33.460
1,57
521.624
0,50
173.782
1,03
695.406
0,63
2010
ALAN (Ha)
Değ. %
117.800
0,00
226.903
0,00
99.125
0,00
59.036
0,00
3.565
0,00
12.580
0,00
58.878
0,00
80.190
0,00
32.942
0,00
519.009
0,00
172.010
0,00
691.019
0,00
2009
ALAN (Ha)
Değ. %
117.800
16,23
226.903
6,74
99.125
7,57
59.036
11,47
3.565
73,82
12.580
-6,27
58.878
-6,09
80.190
4,35
32.942
-5,28
519.009
9,38
172.010
-1,33
691.019
6,50
2008
ALAN (Ha)
Değ. %
101.350
0,08
212.566
0,00
92.148
0,00
52.960
5,23
2.051
0,00
13.421
0,00
62.696
-0,06
76.847
0,00
34.777
0,00
474.496
0,58
174.320
-0,02
648.816
0,41
2007
ALAN (Ha)
Değ. %
101.265
0,04
212.566
0,92
92.148
3,50
50.328
0,00
2.051
0,00
13.421
0,00
62.735
0,00
76.847
0,00
34.777
0,00
471.779
1,09
174.359
0,00
646.138
0,80
2006
ALAN (Ha)
Değ. %
101.221
-4,81
210.624
0,22
89.028
1,50
50.328
0,00
2.051
0,00
13.421
266,89
62.735
1,85
76.847
-1,00
34.777
17,77
466.673
1,39
174.359
3,33
641.032
1,91
2005
ALAN (Ha)
Değ. %
106.341
0,00
210.162
0,00
87.716
5,07
50.328
0,97
2.051
0,00
3.658
0,00
61.593
0,00
77.621
2,90
29.530
31,70
460.256
1,03
168.744
5,83
629.000
2,28
Kaynak : Tarım İl Müdürlükleri verileri

 

DÜNYA FINDIK ÜRETİM ALANLARI (Ha) (ÜLKELERE GÖRE)

ÜLKELER
Türkiye
İtalya
İspanya
A.B.D.
Azerbaycan
Gürcistan
Diğerleri
G.Toplam
2014
ALAN (Ha)
Değ. %
701.857
0,24
71.000
0,00
20.000
0,00
12.200
0,00
21.000
0,00
23.000
0,00
54.450
0,00
903.507
0,18
2013
ALAN (Ha)
Değ. %
700.194
0,70
71.000
0,00
20.000
0,00
12.200
0,00
21.000
0,00
23.000
0,00
54.450
0,00
901.844
0,55
2012
ALAN (Ha)
Değ. %
695.305
-0,01
71.000
0,72
20.000
-20,00
12.200
6,44
21.000
-9,65
23.000
48,39
54.450
36,13
896.955
1,80
2011
ALAN (Ha)
Değ. %
695.406
0,63
70.492
26,09
25.000
0,00
11.462
0,00
23.242
2,43
15.500
3,33
40.000
0,00
881.102
2,33
2010
ALAN (Ha)
Değ. %
691.019
0,00
55.904
-20,43
25.000
0,00
11.462
0,00
22.691
2,24
15.000
25,00
40.000
0,00
861.076
-1,24
2009
ALAN (Ha)
Değ. %
691.019
6,50
70.256
-1,12
25.000
0,00
11.462
0,00
22.193
2,85
12.000
20,00
40.000
0,00
871.930
5,32
2008
ALAN (Ha)
Değ. %
648.816
0,41
71.050
-1,75
25.000
0,00
11.462
0,00
21.577
7,92
10.000
-16,67
40.000
0,00
827.905
0,12
2007
ALAN (Ha)
Değ. %
646.138
0,80
72.314
3,77
25.000
25,00
11.462
0,00
19.994
15,05
12.000
-7,69
40.000
0,38
826.908
1,79
2006
ALAN (Ha)
Değ. %
641.032
1,91
69.685
2,87
20.000
-1,69
11.462
0,00
17.379
-4,66
13.000
44,44
39.848
-2,91
812.406
1,96
2005
ALAN (Ha)
Değ. %
629.000
2,28
67.743
0,35
20.343
-1,20
11.462
-0,35
18.228
1,43
9.000
95,65
41.044
6,81
796.820
2,74
Kaynak : Türkiye verileri Tarım İl Müdürlüklerinden; Dünya verileri FAO’dan temin edilmiştir.

 


130,00TL