Giresun Ziraat Odası Başkanlığı

Facebook

Başkanımız

Başkan

2015 YILI ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ MÜRACAATLARI 29 ŞUBAT 2016 PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR. AYRINTILI BİLGİ İÇİN ZİRAAT ODASI VE TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURABİLİRSİNİZ.

11 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2015 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 29/2/2016 tarihinde sona erer.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 30/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2014 29221 (Mükerrer)


130,00TL